privacybeleid.

nom. geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Persoonsgegevens die wij verwerken.

nom. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op ia hello@studionom.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

nom. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleneinden:

Facturering

Voor het afhandelen van je betaling in onze webwinkel maakt nom. gebruik van Sisow  en Paypal . beide diensten verwerken uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. 

Sisow privacyverklaring

Paypal privacyverklaring

Verzending 

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL  gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. 

Postnl privacyverklaring

Contact

Als het noodzakelijk is je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

nom. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

nom. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

*naam en email                         2 jaar voor service doeleinden

*facturen en betaalgegevens     7 jaar voor administratie verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden.

nom. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. nom. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

nom. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door nom. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Recht.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hello@studionom.nl.

Klacht.

heb je klachten over hoe nom. met je persoonsgegevens omgaan? je hebt hebt het recht je klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Beveiliging persoonsgegevens

nom. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op metnom. via hello@studionom.nl

Wijzigingen in het privacybeleid.

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Socialmedia

doormiddel van een social media button is het heel eenvoudig om content van de website te delen via social media

lees hiervoor ook de privacyverklaring van Instagram en Pinterest

Contactgegevens:

nom.

studionom.nl 

BTW nr. NL183616583B01

KVK nr. 56832044

Bleaustraat 45

1817EE Alkmaar 

+31 6 28960579

N.P van Beveren is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring voor nom. 

Zij is te bereiken via hello@studionom.nl

MEI 2018

nom.

 

algemene voorwaarden.

versie 2016

annuleren door deelnemer als je onverwacht toch niet aan de workshop kunt deelnemen, zal nom. eerst samen met jou kijken of je wellicht op een andere dag kunt aansluiten. tot 8 dagen voor de workshop krijg je na je afmelding het volledige bedrag terug, vanaf 7 dagen voor de workshop krijg je van nom. 50 % terug. wanneer je een dag van tevoren of op de dag van de workshop afmeldt, kan nom. je helaas geen geld teruggeven. afmelden? neem dan contact op met nom.

annuleren door nom. als nom. de workshop onverhoopt moet annuleren, zoekt ze samen met jou (en de andere deelnemers) naar een andere datum waarop de workshop kan plaatsvinden. als dit niet lukt, krijg je van nom. het inschrijfgeld terug.

retourzending made-to-order na goedkeuring van het ontwerp en ontvangst van de betaling is het niet meer mogelijk je bestelling te annuleren of retourneren

retourzending weefmaterialen niet tevreden met je bestelling? je kunt de items binnen 10 dagen na ontvangst terugsturen. nom. ontvangt graag een e-mail met de reden van je retourzending. als de items ongebruikt en onbeschadigd geretourneerd krijg je van nom. het volledige aankoopbedrag terug.

algemeen alle content op studionom.nl is eigendom van nom. het is niet toegestaan om (gedeeltes van) deze website te kopiëren of anderszins te gebruiken zonder toestemming van nom.

het aanbod van nom. wordt regelmatig aangepast. nom. behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen direct en zonder kennisgeving door te voeren. nom. is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichtgeving die door bezoekers van deze website wordt gedeeld. nom. is niet verantwoordelijk voor virussen of andere schadelijke elementen die onverhoopt in berichten worden meegestuurd. de ontvanger is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het controleren van ontvangen bijlagen.